За нас

Тотал инженеринг Струмица е градежно инвестициона компанија основана 2009 година, со единствена намена инвестирање во високоградба со продажба на станбен и деловен простор. Следејќи го трендот во градежниот сектор, а со цел активно вклучување во подобрување на животниот стил на живеење во колективни станбени згради, Тотал инженеринг од нејзиното основање 2009 година со целосно посветена работа стана синоним за инвестирање во квалитетна и сигурна градба од различен тип.

Нашите објекти се потврда за професионалноста за која се залагаме, континуирано подобрувајќи го квалитетот и поставувајќи ги новите трендовите во градежништвото воопшто. – Со континуирано следење на современите технологии и модели на градење, како и нивна примена, постојана соработка со иновативни компании во областа на градежништвото и инвестиција во најквалитетни градежни материјали со одлични термички, акуситични и хидроизолациски својства за кои секогаш обезбедуваме најдолги гаранции, Тотал инженеринг гради домови по врвни стандарди.

Материјалите и опремата која ја вградуваме во нашите станбено деловни објекти се исклучиво од реномирани европски и светски производители за чиј квалитет гарантираат самите производители и дистрибутерите на истите. – Заради обезбедување на успешност во квалитетно уградување на градежните материјали, изведбата на градежно занатските работи како и самото градење воопшто Тотал инженеринг ангажира надворешни стручни и лиценцирани соработници од секоја област со што се осигурува квалитетот при градењето. Тотал инженеринг Струмица е докажана градежна компанија која со посветена работа во изминатите 4 години има континуиран раст. Во иднина Наша примарна дејност ќе остане изградба на станбени и деловни објекти, кои се и ќе бидат синоним за сигурна и квалитетна градба. Тотал инженеринг располага со солидна актива со што претставува финансиски моќна компанија да ги самофинансира своите проекти при тоа незагрозувајки ги правата на своите клиенти или потенцијлни купувачи. Клиенти Нашите клиенти се нашиот мотив за залагање во унапредувањето на изведување на што поквалитетни станбени и деловни единици.

Пред сe веруваме во задоволни купувачи и инсистираме на професионално, одговорно и навремено извршување на обврските кон нашите клиенти и соработници. Наш главен приоритет е обезбедување на квалитетно еко домување, притоа ставајќи главен акцент на сеизмичката сигурност и согурноста воопшто,, енергетската ефикасност на објектите за намалување на негативните влијанија врз животната средина и штедење енергија, преку квалитетот на градежните материјали и вградената опрема. На нашите клиенти им нудиме врвен квалитет на станбено деловни единици, по достапни услови согласно нивните потреби и можности. Во смисла на задоволување на барањата на своите клиенти а пред се водејки се од најновите трендови во градежништвото ДГИ Тотал инженеринг во континуитет врши применување на нови техники и технологии под надзор на високо стручно обучени кадри, при тоа вградување на врвни материјали и опрема користење на еколошки градежни материјали.

Применување на енергетско ефикасни решенија Соработка со овластени изведувачи на гредежни и градежно занатски работи, кои располагаат со сертификати за квалитет и современа опрема и механизација Инсистираме на постојано следење и примена на светските трендови во градежништвото Општествената одговорност како наш главен принцип на работа… Се грижиме за општеството на кое му служиме.

Високи перформанси. Еколошки стандарди. Долготрајност. Еден од основните приоритети во професионалното работење на Тотал инженеринг е почитување на еколошката етика и заштита на околината, што практично е применето во секој наш проект преку користење на програми за нулта емисија на штетни материи, како и користење на материјали кои што се компатибилни со околината, со цел да се осигура заштита на секој потенцијален сопственик на станбен или деловен простор како и на опкружувањето. Изборот кој го правиме не важи само за денес и само за нас! Нашата општествена одговорност е долгорочна и резултатите од истата е наследство за идните генерации.