Станбено деловен комплекс – Парк

 • Квалитетна, сигурна, асеизмичка, армирано-бетонска конструкција,
 • Темелна плоча со дебелина од 95см,
 • Термо-акустична изолација,
 • Термичка фасада, Демит фасада со 8см графитен стиропор и блок тула од 20 см заштитен слој на фасадата, водонпропусен пластичен малтер- абрипт,
 • Преградни ѕидови: помеѓу станови и стан/ходник се изведени како сендвич ѕид(2х 12 см тула и изолација 3см тврдопресован тервол),
 • Преградни ѕидови во становите се блок тука 12 см, двострано малтрисани, глетовани и обоени во бело со дисперзни бои,
 • Бањи, кујни, WC-та, остави, тераси, ходници се обложени со Шпанска плочка Iкласа,
 • Станбените простории – буков паркет Iкласа,
 • Фасадна столарија – пет коморен PVCпрофил и термопан со четирисезонско стакло,
 • Влезови – видео надзор во и надвор од објектот, електричен пристап за влез со шифра и картичка, видеофонија, просторија за домар, противпожарен систем и два хидраулични лифтови,
 • Два влеза со шест станови на кат – гранит, хоризонтални и вертикални комуникации комплетно третирани со керамика,
 • Ходници – осветлени со природна светлина и автоматско скалишно светло со сензор,
 • Блиндор сигурносни влзни врати и собни- фурниран медијапан,
 • Оптички кабел(телефонија, интернт и кабловска телевизија),
 • Подземен паркинг простор

Станбено деловниот комплекс „ПАРК“ комплетно завршени и веднаш вселиви:

- ДВОСОБНИ СТАНОВИ ОД 47, 52, 60 м²

- ТРОСОБНИ СТАНОВИ ОД 77, 86, 88 м²

- ЧЕТИРИСОБНИ СТАНОВИ ОД 108 м²