ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ВАШИОТ НОВ ДОМ

Продажба на станови на 48 рати БЕЗ КАМАТА! Дом за Вас и Вашето семејство!

Види

За нас

За нас

Тотал инженеринг Струмица е градежно инвестициона компанија основана 2009 година, со единствена намена инвестирање во високоградба со продажба на станбен и деловен простор. Следејќи го трендот во градежниот сектор, а со цел активно вклучување во подобрување на животниот стил на живеење во колективни станбени згради, Тотал инженеринг од нејзиното основање 2009 година со целосно посветена работа стана синоним за инвестирање во квалитетна и сигурна градба од различен тип. (more…)

Прочитај повеќе

Станови

Четворособен стан – 4

Четворособен стан – 4

Во овој тип на стан со помош на претсобјето тој е поделен на две функционални единки и тоа, днев...
Трособен стан – 4

Трособен стан – 4

  Во овој тип на стан преку претсобјето директно се влегува во просторот кој служи за дневен престо...
Двособен стан

Двособен стан

Во овој тип на стан од претсобјето се влегува во бањата, спалната соба и просторот за дневен п...

Станбено деловен комплекс – Карпош

Станбено деловен комплекс – Парк

Дом за Вас и Вашето семејство